Re: Erfaringer med pillefyr?

Tak for et godt grin med denne trċd!

Nċr det er sagt, kan jeg fortĉlle, at...