Problemet med Sabbi er, at han så ubegavet dribler ind i blindgyder, falder og appellerer voldsomt til dommeren, der bliver træt og giver ham gult. Det...