De kan skrive til Eriksen fordi de hċber selv at kunne fċ noget ud af det. Men Hĝghen kan de ikke bruge til en skid lĉngere....