Vi kan linke til teksten - https://ose.dk/om-os/aarsregnskab-2019/