Vi har lĉnge grint af AGF - men den mċde de har hċndteret skiftet i den sportslige ledelse pċ, er jeg misundelig pċ. Her tĉnker jeg naturligvis pċ vores...