Chris OB har selvfĝlgelig ret i den grundlĉggende pointe, og jeg husker hvordan Jesper Hansen tidligere yndede at bruge gode resultater i nedrykkerslutspillet,...