Intentionen har hele tiden vĉret at fortsĉtte - som minimum ċret ud....