Hvis der vil holdes lidt liv i hċbet pċ Top6 sċ skal vi sejre.
Det er HC
Mickelson Tverskov Juel Skjelvik
Aron JJ
Frĝ
Sabbi Fenger Opondo

som starter for os